کشکول عشق

زیبا و زشت
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
 

یار هم صحبت ما دوش چنین گفت و نوشت    

                                                             عمرها می گذرد ، خواه چه زیبا و چه زشت
ناکجاباد بودمقصدزشتی که ندانیم کجاست 

                                                             همه داننــــد که زیباست همه کوی بهشت
از ارادت بود این نکتــــــــه که گویـــــــم یاران         

                                                             چاره کار به عشق است چه مسجد چه کنشت
این جهان می گذردمقصد غائیست پس آن  

                                                            نیک دان ، این تن خاکیت شود کوزه و خشت
زن و مردی نبود ، شاه و غلامی همـه لاف 

                                                            بخت با مرد و زنی باد که شــد نیک سرشت


 
 
میلاد خاتم الانبیا محمد (ص)
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
 

 

بیایید بیایید که انگشتر توحیدنگین شد          که میلاد همایون محمـد (ص) به زمین شد
ببینید ، ببینید بهــار آمده بر پهنه گیتی           وزاین غنچه خوشبو همه جاعرش برین شد
بنوشیدبنوشید شراب خم میخانه مینو          طلوع سحـــــــر تار ز این شاه امیــــــن شد

دف و چــــــــنگ و نی و عود بیــــــــارید           نوازید، که عشـــــق آمد و با شور قرین شد
بگویید ز دل هلهـــــله و کف به کف آرید          حبیب آمده و تکــــــــــــیه گه اهل یقین شد
اگر کعـــبه شده قبله گه شاه و غلامان           زین بت شکن و صاحب اســـلام چنین شد


 
 
زندگی با سنگ صبور
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
 

سنگ صبورم:

زیباترین واژه ها که آمیزه ای از آیات حضرت یزدان است تقدیم به تو. بله عشق، محبت، مهر، صفا، صمیمیت، و .....

برای تویی که، طواف عشق برایت صبح و شام نمی شناسد، آهای معشوق من، عاشق تو تا قله قاف، تا بیکران، تا کهکشان برایت خواهد دوید و این هدیه از کسی است که دانسته و می داند که هنوز تا انتهای راه خیلی مانده. پس نگاهش را با نگاهت می آمیزد تا رنگ عشق و شوق اشتیاق را برای زنده ماندن و تو را داشتن متجلّی سازد و ماندن را تا بی نهایت مقدس شمارد پس سلام بر عشق، سلام بر مهربانی و محبت سلام بر صفا و صمیمیت و همه اینها یعنی سلام بر تویی که در همه وجود، تمامی واژه ها و به تمام معنا بی نظیری.

                                                                           «از طرف واژه بی نقطه عشق»

                                                                                    ذره ای از خاک

 


 
 
امید نگاه
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
 

روز و شبها پی معشوق براهی رفتم             در پی یافتنـــــش تا به تباهی رفتــــم
رفتم از راه گلستان و کویر و سر قاف              بر مکافات عمـــــــل تا ته چاهی رفتم
غرق دریاشدم و درطلب کسب وصال             روز آغاز به امیـــــــــــد نگاهی رفتـــــم
خواستم ماه رخش نقش شب تارکنم           نقش بر آب شد و غرق سیاهی  رفتم
ای دریغــــــــا که غلامی رود از راه بلا             بادوطوفان شد وهمچون پرکاهی رفتم


 
 
مه لقای عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۳
 

دارد  دلم  هـــــوای  تو  را  ای یگـــانه ام   

                                            شیرین و لیـــــلی و عذرا بود بهــــــانه ام
تویوسف حسنی که دلم درهوای تست   

                                            تو شاخه نرگس وسوسن ونسرین وجوانه ام
از شوق بودن تو در حـــریم کوی دوست 

                                            مستــانه  در  پی ات  هـــــر  شب  روانه ام
جان مرا دلیل اگر هست از وجود توست   

                                           ای  آیه های  وجودت  شـــــمع  شــــبانه ام
شیدای  آن  رخ  دلجویت  ای  صنـــــــم   

                                          کی  آید  آن  قــــــــد  رعنات  به  خـــانه ام ؟
تاوعده گاه جمعه ات ای مه لقای عشق 

                                          گر  زنده  باشــــــم  و  هر  دم  نشــــــانه ام

هر انجمن که سخن از تو آید کنم  قیام   

                                         تا  التفــــــات  کنی  که  غــــــلامی  یگانه ام