کشکول عشق

فیض خرابات
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٩
 

کی دیده کسی میکده را بسته بماند            آواز و غزل از دولب یار نیاید

کی بوده که مستی دهد و فیض خرابات        منت بنهد دلبر و یا بازستاند

پیمانه به اندازه دهد ساقی مستان              جمعی خم می وان دگری چکه چکاند

عاشق چو فتد از پی رفتن به حضورش          مایوس نباید به دمی خود برساند

دلباخته بر او به قفس یا که به پرواز               معشوق ز عاشق پر و بالی نشکاند


 
 
همسایه مهتاب
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٥
 

 

این شبها من همسایه و هم آوای مهتابم ،نجواهایم تمامی ندارد و من تاپگاه منتظر باران عشق بر چشمانم و شبنم عطرآگین گلها می مانم تا سرودهایم به سخن آیند. و چه زیبا و دلگشاست آنگاه که گلها هم یک صدا باهم آواز عشق می خوانند و پرندگان هم با آنان هم نوا می شوند و من هم برای عشقی که به تو دارم غزلسرایی می کنم. اکنون به برکت عشق ، صدای همه شقایق های عاشق را می شنوم.

پس تو هم بر باران نیازهایم ببار تا از آن وضو سازیم و نماز عشق بپا داریم.

و یکدیگر را دعا کنیم.

ذره خاک


 
 
ساقی مستان علی
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٥
 

 

شمع شب محفل یاران علیست                        آنکه شد از کعبه فروزان علیست

تاج سر احمد و شوی بتول                            تا به ابد اختر تابان علیست

هرچه که فرمود محمد(ص) به عمر                آنکه نهد گوش به فرمان علیست

بر در فردوس شراب او دهد                         پس به جهان ساقی مستان علیست

کفر چو از تیغ علی زخم خورد                      پس شه توحید پرستان علیست

قطع شد از دست علی دست ظلم                   هرچه که عشق است به انسان علیست

کیست که مرحب کُشد و عبدود                     نیک نگر ، رستم دستان علیست

مهر بهشت و ملکوت و خدا                         در کنف مهر و زآنِ علیست

 در همه اعصار و زمانها و حشر                  هرچه خدا گفته زبان علیست

پیر مغان گفت شفا او دهد                            گفته به مکتوب که درمان علیست

ای که تورا نیست سکون و قرار                    آنکه دهد خانه و سامان علیست

رو به نجف زیر گذرگاه نور                         بین که شه و میر به شاهان علیست

گرچه همه ملک جهان ملک اوست                 در نظر ما همه کیهان علیست

هرکه هنر کرده و شد قهرمان                      از نفس شیر دلیران علیست

اشهد و انی و علیا ولی                               بهر خدا در همه ایران علیست

گفت بپرسید منم رهنمای                            راهنمای همه دوران علیست

گفت محمد(ص) به دم آخرین                      بعد نبوت همه ایمان علیست

نغمه درویش و قلندر به عمر                       ذکر علی ناله آنان علیست

ای که فزون گشته گناهت ز کفر                   راحت تو خط امان علیست

چون که کند گریه به دردی ز مور                وارث انفاس سلیمان علیست

ما که غلامیم به درگاه او                            لیک بدانیم که جانان علیست  

 


 
 
عشق علی
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٥
 

 

این غزل امروز برای علیست                        هدیۀ این دل به ولای علیست

نیست زبانم مگر از روی عشق                      هرچه که گفتیم روای علیست

هرچه که هو گفتم و یاهو زدم                         من که نبودم ، ز نوای علیست

زخم دلم بین که بسوزاندم                              مرحم آن رحم و دوای علیست

***************

عشق سرآغاز به نام علیست                             شِکر هر شور ز کام علیست

آنکه شده مست وسما می کند                         مست می ناب ز جام علیست

گوش کن از بلبل آزاد عشق                          نغمه سرای سر بام علیست

فاطمه را جفت منزه یکیست                          گوهر یکدانه مقام علیست

    نیک نگر محفل کروبیان                              جمله به تکبیر و سلام علیست

بند اسارت ز کجا قطع شد                            تیغ عدالت به نیام علیست

کیست که شد کاتب احقاق حق                        آن قلم پاک و کلام علیست

ذکر خدا ، شرم و حیا ، کار نیک                    فصل خطابی ز پیام علیست

کیش جوانمردی و آیین عشق                         جمله تجلی ز مرام علیست

     آن که نوشت این غزل ناب را                        سائل و درویش و غلام علیست

نقش زدم نقش نمازش به دل                           نقش نمازم به قیام علیست

***************

دلشده شیدای جمال علیست                            عشق به پرواز ز بال علیست

هست مصفا همه عرش و زمین                       تا که رسیده به وصال علیست

هرکه شده عارف عرفان حق                         غرقه به دریای کمال علیست

حُسنِ حَسن ، غیرت خون حسین                      چشمه جوشان زلال علیست

    شرح مسجل به کتاب مبین                             معرفت و جود و خصال علیست

نخل رسا ، جاذبه و دافعه                              کِشته ابزار ونهال علیست

***************

جلوه زیبای همایون علیست                            دسته گل انجم و هامون علیست

جوهر دریای خروشان عشق                          موج همه قُلزم و جیحون علیست

آن که به رنجیدن موری گریست                      شیر بُد و گشت دگرگون علیست

آن که به هنگامه راز و نیاز                           تیر ز پایش شده بیرون علیست

***************

کعبه مصلا ز وجود علیست                           خاک مطلا ز سجود علیست

نشأت سامان بقا و فنا                                  اصل وجود آمده ، بودِ علیست

شور و نشور جبروت و جلال                        روز هبوط است و فرود علیست

چاه اگر آینه بر ماه شد                                ذکر شبانگاه سرود علیست

ذکر غلامش ز تولای اوست                          در همه جا ذکر درود علیست

***************

        نایب و آیینه احمد علیست                         سعی و صفا ، ماجد و سَرمَد علیست

آن که یکی بوده ز روز الست                        کعبه شکافید و برآمد علیست

بعد محمد(ص) که شده شاه و میر؟                  آن که شده میر سرآمد علیست

   همچو به موسی که ز هارون یکست                شرط اُخوت به محمد(ص) علیست