کشکول عشق

مقام عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٥
 

جانا به لب رسان تن وجانم به نام عشق             لایق نما همه ایام باشم غلام عشق
هر جا قدم زند همه جانم فدا کنم                       جانم چه قابل و خونم به جام عشق
بر کوه بیستون بزنم تیشه از جنون                     شیرین کنم همه سیمرغ بام عشق
این معجزت بود که دهد هر یکی ز ما                   فرمان عاشقی به صفا و سلام عشق
بر هر زبان که براند سحر دعا                              از رنگ دیده هویداست هر کلام عشق
معشوق ما اگر که کند معرفت عطا                      پا می نهم به اطاعت به دام عشق
اینک که فصل بهاراست و وقت گل                       بشکفته باد همه لب ها به کام عشق
شکرشکن شود تب بلبل به گلستان                   آن نغمه ها که سراید مرام عشق
اکنون که واقفی نزنم لاف عاشقی                      می دان خدا  بود اندر مقام عشق