کشکول عشق

مهتاب و شهاب
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢
 

شربت  لعل  لبت  به  بود  از شهد  و  گلاب           

                                                            دردهایم تو شفا می دهی از پیچش و تاب
آستان  حرمت  گلشن  و  سیراب  سرشک       

                                                           خوشم از اینکه بنوشم  ز  سبوی  تو شراب
همه جا روی  تو  می بینم و باقیست مجاز    

                                                           بوی ریحان و  گل سوسن و مهتاب و شهاب
نتوان  کرد  بیان  عارض  و   ابروی  خمت  ،    

                                                           نه به هشیاری و نه مستی و در موقع خواب
نکته اینجاست غلامی شده عاشق چه کند؟           

                                                          نه به هشیاری و  نه مستی و در موقع خواب