کشکول عشق

شاهین عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
 
باز  ،  شب  گردید  و  من  فارغ  ز  خواب ،
                                                         چشم ها بر آسمان و سوی نور ماهتاب
شمع  را  روشن  کن  ای شاهین عشق    
                                                         تا   رها  گردد   وجودم   از   سراب   ،
گوش کن فریادرا ازعمق جان شب شکن   
                                                        از  چه  خاموشی  چنین ؟ خواهم جواب
جوهر اندیشه شب خواهم از رویای فجر    
                                                        در حریمت می نویسم ناله هایم در کتاب
انس دارم باتو محرومم مکن ازاین شکوه   
                                                        عمراین خاکی زبیداری شود روزی حساب
شعله ای روشن کن آیم تا فراسوی افق  
                                                       یک  نظر برگیر از حسن و جمالت این نقاب
هر که  ازجام جمت نوشیدیک پیمانه می  
                                                       لیک درکام غلامت خون کنی همچون شراب