کشکول عشق

مه لقای عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۳
 

دارد  دلم  هـــــوای  تو  را  ای یگـــانه ام   

                                            شیرین و لیـــــلی و عذرا بود بهــــــانه ام
تویوسف حسنی که دلم درهوای تست   

                                            تو شاخه نرگس وسوسن ونسرین وجوانه ام
از شوق بودن تو در حـــریم کوی دوست 

                                            مستــانه  در  پی ات  هـــــر  شب  روانه ام
جان مرا دلیل اگر هست از وجود توست   

                                           ای  آیه های  وجودت  شـــــمع  شــــبانه ام
شیدای  آن  رخ  دلجویت  ای  صنـــــــم   

                                          کی  آید  آن  قــــــــد  رعنات  به  خـــانه ام ؟
تاوعده گاه جمعه ات ای مه لقای عشق 

                                          گر  زنده  باشــــــم  و  هر  دم  نشــــــانه ام

هر انجمن که سخن از تو آید کنم  قیام   

                                         تا  التفــــــات  کنی  که  غــــــلامی  یگانه ام