کشکول عشق

در انتظار دوست
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٦
 

نفس آوربرون رعنا،دعایم کن که بیمارم    سحرگاهان به عشق تو،همه خوابندوبیدارم

به قصدقصرودربارت،بسی خون جگرخوردم  زپاافتاده ام اکنــون،ببین خــون برلبــم دارم

به دیوانم ببین صدها،غزل دارم زمژگانت      مرکب برقلمدانم ،همی از دیده مـی بارم

زپیغامی اگر ما را،کنی آگه که می آیی       هزاران سوسن ونرگس، سرراه تومی کارم

کسادآمد به کارما،دگررفت اعتبار ما           بیـا و بر قـــعــت برگـیـر،رواج آیــد بـه بــا زارم

گهی حدم زند مفتی،چرارازمگوگفتی        ولـــیکـن مـرد مــیـدانم،اگــر آرد ســر دارم

چه کم آید غلامی گر،دهدجان حقیرش را    بلاگردان جان تو،شود این عمر غــمـبارم