کشکول عشق

زیبا و زشت
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
 

یار هم صحبت ما دوش چنین گفت و نوشت    

                                                             عمرها می گذرد ، خواه چه زیبا و چه زشت
ناکجاباد بودمقصدزشتی که ندانیم کجاست 

                                                             همه داننــــد که زیباست همه کوی بهشت
از ارادت بود این نکتــــــــه که گویـــــــم یاران         

                                                             چاره کار به عشق است چه مسجد چه کنشت
این جهان می گذردمقصد غائیست پس آن  

                                                            نیک دان ، این تن خاکیت شود کوزه و خشت
زن و مردی نبود ، شاه و غلامی همـه لاف 

                                                            بخت با مرد و زنی باد که شــد نیک سرشت