کشکول عشق

می جان
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
 

ساقی اگر«می»می دهد،باید که می ازجان دهد

                                                      «می» از خم پیر خـــــرد ، بر درد بی درمان دهد
«می» باید از انگور مست،از تاک و از خاک الست

                                                      در آتش دل جوشــــــد و ، اندر سبـــو آسان دهد
باید دهد بر باغبـــــان ، جامی دهد بر عاشقــــان

                                                      مطرب کند مستی از آن، بر باغ چون باران دهد 
بر غنچـــــــه افشاند چو آب ، تا گل برآید از حجاب

                                                      بر شمع نورافشــــــان بزم ، پروانــه را از آن دهد
ساقی اگر «می» میدهد، بر ترک و بر رومی دهد

                                                      شاه و غلامان را دهــــــد ، گرداند و یکسان دهد