کشکول عشق

چشمان غزال
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٥
 

ساغرم هرچه که مستی است به رخساره من

                                                           از شراب  و  «می» و می ریز ز میخــــانه تست
هر چه دارم به ســــــرایم که به آن ناز کنــــــم

                                                           از ســـــــرا پرده نیکوی و کرمخــــــــــانه تست
هرچه بت دارم و هر کو صنــــمی در بر هست

                                                          جمله زاینــــــده و سازنده ز بتخــــــــانه تست
این خطوطی که نویسم سر هر کوی و سرای

                                                          همگی دست نویس و ز کتب خــــــــانه تست
این نگاهی که به دنیا ز ســـــــــر عشق کنم

                                                          از دو چشمان غزالیست که در خــــــانه تست
مه لقا هــــــــــر چه غلامی کنم و جور کشم

                                                         مصلحت گشته چنین سّر نهانخـــــــــانه تست