کشکول عشق

دیده عاشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٦
 

باده نوشان را سخن از ما به گوش             باده را از خــــــــم دلبر نوش نوش
بر در میخـــــــانه چون آیی به فیض             در رضـای ساقی و مستان بکوش
نی تو را زیبـــــنده در بزم هـــــوس             چون ز بدمستی درافتی برخروش
رخت های ظـلم و جور از تن بکش             دلق می آلود درویشـــــــان بپوش
چون سرآغـاز سخــــــن آید ز پیــــر             لب فرو بنــد از سخن باید خموش
طبل غازی جـز هیاهو هیچ نیست             خوشتــــر آید دل به آواز ســــروش
دیده عاشق کن ، ببیـــنی روی یار             دل برآید بر فغـــــان و جوش جوش
حاصل آمد گر تو را مستی و وصـل              یاد کن از این غــــــلام می فروش