کشکول عشق

دانی چه شد؟
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٩
 

دانی چه شدکه عشق آمدبه روزگار؟       هرکس دچار آن شده گردیده بی قرار؟

پرسیده ای ز عاشق سرگشته ای چرا؟    در اشک وآهی وهر لحظه غم گسار؟

گفتی به او که تو را رنگ زرد  چیست؟      از روز عاشقی به رخت گشته آشکار؟

گویی که آدمی و زحوا و از بهشت  ؟         عاشق نبوده ای تودراین خاک واین دیار؟

آیا شبی به سحرگاه و در سکوت              اشکی چکیده ای تو به محراب آن نگار؟

آیا که لیلی ومجنون فقط یکیست؟           زآنان فقط سخنی مانده یادگار؟

درد فر اق و جفا را چشید ه ای؟               یک بوسه چیده ای زگلستان روی یار؟

مشتاق وصل و وصالش نبوده ای؟             یک جام می به لبت کرده او نثار؟

واندر دلت گل عشفی تو کاشتی؟            آذین زلف او کنی و دست خود به خار؟

معشوقه ات شده گوید به عشق من        شاید ز کینه کنندت به روی دار؟

اکنون ببین چه شود در دلت فزون؟           آرامشی شده حاکم و یا شرار؟

مشتاق رقص وسمایی وچنگ ونی ؟        آزاد باشی و یا هم چو یک شکار؟

شاید اگر که کنی اندکی خرد                   در روز عاشقی به تو آید بسی به کار

خواهد غلام جفا کش دهی جواب             دلبر تو را یکیست یا آنکه بی شمار؟