کشکول عشق

خار
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢
 

همه گفتند و نوشتند ز معشوق و نگار                چه غزل ها که سرودند ز قمری و هزار
ماجراها که گذشت برگل وبرباغ بهشت               هیچ شعری نسرودیم ز سوز دل خـــار
زیر چتر گل و ناجی به طـربخانه عشق                خـــار را خوار نمودیم ، به گلزار بهـــــار
خار افسون شده برعطر گل آمد مفتون                تا بنالد که منـــــم عاشق آن جلوه یار
دیده ای تا که زنی خار تو از شاخه گل                جز خود گل چه بدانیــــم از آن یار خمار
حال خار و گل و لیــلی و سبو و مجنون                آن شکستن همه عشقست بمجنون وبه خار
سنت امروز شکستم و بدانیم که خـار                بی نشان عاشق زاریست بزیبایی یار
این غزل شرط ادب بود بداند شهــــزاد                 میشود تا که غلامی بشود عاشق زار