کشکول عشق

فرصت سجده
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٠
 

شمع و پروانه و گل جمع به تصویر تو شد

                                                     کهکشان ها همـه ترکیب ز تقدیر تو شد
دل برید از همه جا تا که به کوی تو رسید

                                                     به هــوای چمنت آهوی نخــــجیـر تو شد
شـــرح باغ تو شــــنید از لب نوشین صبا

                                                    تا که مشتاق به انگور و به انجیــر تو شد
وقت دیدار چو شد دیده نخوابید به شب

                                                    خواب ما دست خوش ناله شبگیر تو شد
زر شده مس رخم در طلب وصل و وصال

                                                    هر که از خـم تو نوشیــد نمک گیر تو شد  
صنمــــا گوشه چشمی به غلامت بنمـا

                                                   فرصت سجده به محراب وبه تکبیر تو شد