کشکول عشق

مشتاق عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٠
 

اگر دین تو باشــــد کیش رنـــدان                 کنی گر در همـه عمــرم به زندان
بر افشانی ز دستت تیغ و خنجـر                 کنم عشق تو را در دل دو چندان
مکن محـــــــــرومم از دیدار رویت                  من مشتاق ســــرگردان مگردان
دو صد میخانه و محراب و مسجد                  برای دیدنت رفتــــــن نه آســـان
شنــــیدن از لب لعلت سخن ها                   وگر دشنام باشد هم چو قندان
دیارم را رهــــــا کردم به عشقت                  خراباتی شدم برمن کن احسان
ترا دارم خوشم سرشارم ازشور                  زمستان و بهــارم گشته یکسان
غلامت چون ببوســد خاک پایت                   همیشه وقت خفتن بوده خندان