کشکول عشق

آخرین نفس
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٤
 

«می» نوشم از سبوی تو تا آخرین نفس

                                                    تا مست عشـــــق توام آزادم از قفس

هردم که میکشم نفس به هوایت فتددلم

                                                    ای منتهای آرزو بنــــوازم دمی جــرس
 
ای آشنای شب که کنی ظلمتــم چو نور

                                                    شیدائیم فــزون کن و برکن ز ما هوس
 
گر لایقـــــــــم کنی که بیایم به کعبه ات
                                                   ترسی نباشدم ز مغیلان و خار و خس
 
مارادلیل وحجت وبرهان چه حاجتست؟

                                                   هر ذره از وجــــــود تو دارد کشد نفس
 
از زر گذشتم و همچـــون غلام زر خرید
 
                                                    بی دولتت همه عمــــــــرم بود عبس