کشکول عشق

عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢
 

خلقت ز ازل تا به ابد زایش عشـــــق است

                                                 زینت شده بر زیور و آرایش عشـــق است

این بزم خموشی که به کیهان زده لبخنــد

                                                غوغای نگاهش شب آرامش عشق است

از رابطه عاشق و معشـــــــوق چه دانی؟

                                                جزاینکه نگاه دوطرف خواهش عشق است

القصه که خورشـــید بجز سنگ چه باشد

                                                این نورکه بینی همه ازتابش عشق است

فرهاد به شیــــــــــرین چو رسد کوه بلرزد

                                               اینلرزش مستانه بسی جوشش عشق است

لیــــلی نشکاند به نظـر کوزه ز مجنـــون

                                               این بزم خداگونه همان شورش عشق است

هرگاه غلامی بنگارد قلمـــــش عشـق

                                               زانو زده بر میــــــکده آتش عشـــــق است