کشکول عشق

روی مهتاب
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۸
 

به شب پیوسته بیدارم من ازخواب

سحوری می سرایم بهر مهتاب

نگــــــــــارم را ز دل دارم تمنـــــــا

دمی هم بنگرد بر مست بی تاب

دلم هر لحظه در سوز و گداز است

بغیر ازاونه کس خواهم نه انساب

خراباتی شــــــــدم اندر فراقــش

بگو با جـــــــان جان تا واکند باب

چه وقـــــــت آید مرا دیدار رویش

غلامی هــــم ببیند روی مهتاب