کشکول عشق

ادای د ین
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٧:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٢
 

خو اهم که جان به حقیقت فدا کنم        دین ام به حضرت یزدان ادا کنم

دیروز ما به سیاهی گذشت و رفت         رنگ سیاه دل ز وجودم جداکنم

چون می بجوشم واشکم کنم روان        مستی  فزون زباده ناب خداکنم

بهتر که دلق می آلوده تن  کنم              دوری ز شال و کلاه و ردا کنم

ظلمی نموده ام به تمامی دوستان         خوش تر که تک تک آنان صدا کنم

یک دم غنیمتی بود وعاشقی صواب        مجنون صفت به صبا اقتدا کنم

هر لحظه زآسمان وزمین می رسد پیام             باید که گوش جان به نوا ونداکنم

دیگرنیازتوبه نماند بر این غلام                  شاید که زی دوباره من ازابتداکنم