کشکول عشق

خم مشک
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۳
 

بوی عطرت به خدا هـــرشب و هر روز به ماست

                                                    چه بخواهــــم چه نخواهــــــم ثمرش روزی ماست
هر دمی شـــامه ام گشت به کنـــــکاش به دور

                                                    تا بببینم که خم مشک کجابوده وبویش زکجاست
راه ها بسته شد وباز شد و باز نشد مشکل ما

                                                    تا که یک صبـــح عیان گشــت که از بیت خداست
جمله عطــــری و عطـــار بگشتم به دیار خوبان

                                                    خاصه مقدور نشد،درک شدن هدیه مخصوص به ماست
هاتفی آمد و ســــــــر داد ندا کـــــه ای ساقی

                                                    تو مگردا که به عشـــــــــاق وفا جــــوی عطاست
شکر کردم که شدم همچو غلامی بر دوســت

                                                    گل به من داد ، که ناشکری ما جملـــه خطاست