کشکول عشق

مرید و مراد
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱۸
 
 
هر نفس از دل شیـــــــــرین که درآمد بر باد

                                                    نغمه ای گشت بر آن تیشه که میزد فرهاد
بیستون راچه خوش آمدنفس ساده عشق

                                                    نقش شیــرین زده بر سینــــــه و آیینه یاد
بنگر تیشه و نقشینه و آن عشــــــق منیر

                                                    که چه ها کرد مرید و چه بها داشت مراد !
تک تک تیشه که فرهـــــــاد زده بر دل کوه

                                                    می ندانم چــــه رقم آه برآورده نهـــــــــاد
اینکه فرهاد چه کرد ودل شیرین چه سرود

                                                    به نظر هست مرا هـــــر دو نمودند جهاد
قلم این خاطره گرنیک براین صفحه نوشت

                                                    حاصل عشق غلامست زآن عشق سداد