کشکول عشق

شرح لیلی
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢
 
لیلیاشرح نخواهی که کیایی وبیایی وضیایی
                           چه روی یا که بمــــــانی گل گلزار وفــــایی
به گل سوسن و این خار چو میــــنوی بهاری
                           نکنم باک و نویســــم که بقـــــایی و نوایی
تو گل سرسبــــد خانه عشـــــاق و نگــــاری
                           تو تن مست صفت را چو جلایی و سمایی
همگان حســـرت آن آه جگر ســــوز تو دارند
                           بدرم پرده و گویـــم به همــــــه درد ، دوایی
ته چشمان غزالت دوسه صـد سرّنهانست
                           تو بگو با گل سوسن ز چه رو قفل حیایی؟
ما سه کس پیروموجیم وبه دریای خروشان
                           اگرت حال چنین است به خدا عین خطایی