کشکول عشق

آشنای عاشقان
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
 

خوش آن صورتی را که دارد شمیم                 برافشاند آن عطـر خوش بر نسیم
خوش آن آدمی را که دارد نعیـــــــم                 شود با فقــــیران به نعمت سهیم
خوشا حال حاتم که این سان کریم                 که خـــوش آید از او خدای رحیــم
خوشا حــــــال یاران عهــــــــد قدیم                 هنــــــــرها بر آمد ز آنان عظیــــم
خوشاکیش مجنون که بیحد صمیم                 که لیلی شکست کوزه و او حلیم
خوش از حال عیار بی زرق و سیم                   که دلبــــــر شده بر دل او مقیــم