کشکول عشق

مقیم دل
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
 

مفتی شهر بی نشان ، گفت طواف کعبه کن
                                                     کردم و معتکف شدم صاحب کعبه گو کجاست؟

گفت نماز شب بخوان ورد بخوان و شب بمان

                                                    خواندم وسرزدم به سنگ پس مه آرزوکجاست؟

پیر مغان رسید و گفت ، آینـــه کن دل از غبار
                                                     ور نه به تا ابد کنی ، نالـــه که نور او کجاست؟

رفتم و شستم آن غبار گشته مقیم دل نگار

                                                    خم شراب دارد او ، حال بگو ســــبو کجاست؟
داد سبو غلام پیـــر ، گفت بخور شراب سیر

                                                    لیک به مفتیان شهرجای سبو مگو کجاست؟