کشکول عشق

بهاران
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
 

سپیده دمیـــــــــــد و باز بهــــــــــاران آمد

                                              چه دلخوشم که سروشم ز آسمان آمد
مخسب که سوسن و نسرین و بوی بهار

                                              به شوق روی دل انگیــــــز عاشقان آمد
گشای دفتر عشق بخوان به نغمه خوش

                                              ببین که بلبـل و قمـــــــری ز آشیان آمد
نگر دمی به بیـــــــــابان و دشت و چمن

                                              شراب و باده صــــــافی بسی روان آمد
عجوززمستان رفت وباد صباست میوزد

                                              جمال دوست نگر ، ببـــــــین عیان آمد
به یمن این خجسته غلامی بشور وشعف

                                             شبم گذشت وطلوعش چه شادمان آمد