کشکول عشق

پنجره بگشای ...
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٢
 

پنجره بگشای بهـــــــــــاران رسید           باد صبـــــــا بر گل و گلشـن وزید
چهــــــــــره دگرگون شده از روزگار           بارش ابــر از رخ گل ها چکیــــــد
چشـــــم دل از پرده برون آر و بین           عاشق نقـاش چه نقشی کشید 
بلبل و قمــــری و غزلخوان عشق            بانگ اناالحـــــق به ثریا دمیــــــد
باغ شکــــــــوفا شده یک دم نظـر            میدهد از بخــــت بلنـــــدت نوید
وقت گذر بر چمن و کوه و دشـــت            نیک نظــــــــر کن که پرستو پرید
رقص وسماع کن بگلستان دوست          این گذر عمـــــــــر که نتوان خرید
بین که درخــت از ثمر و برگ و گل            هم چو کمان قد و کمر را خمیــد
پس تو بفـــــــرما به نماز و سجود           چون که نماندست ز عمرت مدید
طالـــــع نـــوروز اگــــــــــر آمــــــده            فــــــال تو گردیده به ســال جدید
تا که تو هم مست وبهاری شوی            لیک نگویی که به رنجـــم شدید