کشکول عشق

تحفه جمشید
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٢
 

هدهد ز صبـــا تحفه جمشید رساند

                                             تا مژده نوروز به خورشیـــد رساند

خورشید از این مائده بر پهنـه گیتی

                                             بر آنچه که هــر روزه بتابید رساند

مهتاب بشب گفت وبه پروانه محفل

                                            تاشمع شب افروز به ناهید رساند

چون ابر شنید از خبـــر بوی بهاران

                                            افشان شده تا بر گل نومید رساند

از مشک ختن می ترود عطر بهاران

                                            بر هر نفسی از سر امیـــد رساند

آن بذر فرو خفتــــــه در خاک معطر

                                           انگیخته شد معجز توحیــد رساند

عیار بوجد آمده زین موسم شادی

                                           این مژده بهربنده که پرسیدرساند