کشکول عشق

تک سوار عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٥
 

چاووش گل عذاران،آیدنگار یاران                   جون ابروباد وباران،درفصل نوبهاران

مطرب نوازنی را،ساقی بریزمی را                دانم که جان جانان،آیدچوتکسواران

ترسابهل توزنار،درویش گیردستار                گرددجهان به هنجار،ازشاه پاکبازان

خودافکنم به آتش،جامم زنم به جامش        چون شاه ازدرآید،آتش شودگلستان

منبرکنیدتطهیر،مفتی کشیدبرزیر                دیگرنه جای حزن است،آوای دلنوازان

بامابیا به گلزار،عشق آمده به انظار            تابوسه گه بسازیم،محراب جان جانان

خون بربدن بجوشید،دنیاهمه خروشید        شاه وگدا یکی شد،شاهندهمه غلامان