کشکول عشق

فریاد
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۸
 

نشانی مرا هـــــم ز فرهاد هست

                                        ز شیــــرین نگاهی  و در یاد هست
اگر تیشه بود آن زمان دسـت وی

                                        مرا این زمان نای فـــــــــریاد هست
زجان جورشیرین کشیدن خوشست

                                        گمانم بر این ناله امــــــــداد هست
اگر دورم از یار و در هجــــــــر او

                                        بر او نامـــــــــه دادن دل باد هست
رساند به شیرین چنین ازغلام

                                        تو را غم نباشد دلم شـــاد هست