کشکول عشق

یار گندمگون
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱۳
 

من کجا و یار خوش سیمای گندمگون کجا؟

                                           این لب خشکیده ونوشین لب میگون کجا؟
چشـــــــــــــم کم ســـــــو و تن لرزان مــن

                                           آن دو ابروی کمــــــــان و دیده افسون کجا؟
جوی خشکم ، سبزه ام خشکیــــده بین

                                           آن طربناکین جمال وچشمه جیحون کجا ؟
او قدش سرو چمان و ازمن مسکین کمان

                                           اوشکرخند از لب و این لعل غرق خون کجا؟
من گدای عشق و او گنجینه اعماق بحــر

                                            این گدا اندر کجـــا و دلبــــــــر قارون کجا ؟
من غلام باغ و او شهــــــــــــزاده باغ ارم

                                           خود بگو خاری کجا وگلشن وهامون کجا ؟