کشکول عشق

گناه و صواب
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۳
 

گاهی نگهم به چنگ و عود است و رباب
یک شب به دعا و ذکر و در حال سجـــود
گاهی به یقین رســــــــم اناالحق گویان
روزی شــــــدم از فرشـــــــــتگان ملکوت
روزی دگـــــــــرم گذشت در راه گنــــــــاه
دستی بگرفتــــــم از یتیمی که گریست
اکنون همه عمــــــر ما به اضداد گذشت
آیا گنهم ببخشــــــــد آن شاه حکیــــــم

 

یک چند به خط و قلم و درس حساب
میخـــــــانه شبی روم خورم باده ناب
یک ذره شوم همـــان زمان روی تراب
امروز منـــــم ز نفس خود غرق عذاب
فردا چو رسید رفتـــــــــم از راه صواب
ناحــق ز همین دست زدم روی کتاب
پیـــــری شده حاصل غلامی ز شباب
یا آنکه امیـــــــد توبه ام نقش بر آب؟