کشکول عشق

زندگی
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٦
 

زندگی یعنی نشستن روی خاک،سجده برشاهنشه افلاک پاک

زندگی یعنی شدن عاشق به دوست،عشق او حس کردن اندر زیر پوست

زندگی باید چوطفلی هم چو ماه،هم نوا درنزد حق با اشک و آه

زندگی یعنی جمال ماه یار،شب شکن گردی ببینی آن نگار

زندگی یعنی شوی مانند اصل،تابگیری حلقه رویای وصل

زندگی یعنی غلام حلقه گوش،تا دهد می را سروش عیب پوش