کشکول عشق

زخم جگر
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٦
 

من و توزخم جگر خورده زیک نیشتریم     توگل وخارمن واز همه کس خویش تریم

هرکه آبی به تودادست مرانیز بداد           پس چراهریکی ازمازیکی بیش تریم

مازیک آدم وحوا به وجود آمده ایم            من چرا روزی وتو روز دگر پیش تریم

این همان قصه هابیلی وقابیلی ماست  یکی اززخم حسودویکی اززخم رضاریش تریم