کشکول عشق

پرده دل
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۱
 

پرده برداشـــــته دل تا به ثــــــریا بروم
قصه من دگر از هفتم و هفتاد گذشت
کاش میشد زنگارم خبری داشت کسی
اندراین منزل اگر نیست مرا دولت عشق
لب ما دوخت اگر شحــنه بیگانه پرست
محتسب هیچ نخواهد که اناالحق گویم

 

قصر و درگاه صنم مست و مهیا بروم
و اندرین ره ز چــه و وادی و دریا بروم
بر وصالش به دف و نغمه و خنیا بروم
بر ســـــــر دار چو حــــلاج ز دنیا بروم
نزد محــــــــبوبه دل با لب گویـــا بروم
خوشتر آن باد چو عطــار به رویا بروم