کشکول عشق

دل خونین
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳
 

دلبرا،ازچه شدی آن «می» انگورچه شد؟
یک نظر جانب ما بنـــــگر و دیوانه ببیــــــن
غربت آورده ای ام در شب و بیگانه پرست
چه روا داشــت به ظلمت برسانیم ز جور؟
دل که سرگشته شــد از فرقت رویت جانا
وصفت ایدوست نوشتم به ســــراپرده دل
دل عیـــــــار نه جایی که رقیـــــتبان بدرند

 

دل خونین بنـــگر ، آن لب مخمور چه شد؟
وصل دیوانه در این خانه مســـتور چه شد؟
باده و میـــــــکده و مطرب و تنبور چه شد؟
اندرین ظلمت دل ، آن دل پر نــور چه شد؟
آتش و قافــــــله و مقصد و منظور چه شد؟
نامه از خـــــون دلم بوده و ممهور چه شد؟
دل از آن تو ، بگو آن دل پر شــــور چه شد؟