کشکول عشق

دیار رضا(ع)
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
 

کرده دلم قصـــــــد دیار رضا «ع»
سرمه کنم تربت پاکش به چشم
در حـــــرمش غصــــه بگویم ز دل
دست توســـــل بزنم دامنــــــش
سینه کنم چاک برآن عشق پاک
کیست که آرام نشـــــد وقت غم
چشم گشا بر حــــــــرم و بارگاه
لیک غریب آمده در خـــــــاک مرو
شیعه اگر خون بچکاند ز چشــم

 

تا شـــــــود آرام کنــــــار رضا «ع»
ژالــه این دیده نثـــــــــار رضا «ع»
با مــــــژه روبم ز غبــــار رضا «ع»
حس کنم آن نقش ونگار رضا «ع»
عشـــق مطهـــــــر ز تبار رضا «ع»
موقــــع رفتـــــن به جوار رضا «ع»
حلقـــــــه دل ها به مدار رضا «ع»
آه از ایـن غـــــــربت زار رضــا «ع»
به که ببـــــــارد به مـــزار رضا «ع»