کشکول عشق

میفروش
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۸
 

به خدای عیب پوشم،که می ازخطاننوشم     می اگرصواب باشد،زسبوی یار نوشم

من بی نواچه حاجت،که می ازهوس گرفتن    که شراب ناب دارد،خم محفل سروشم

منگر به شکل وکارم ،نه به حال و روزگارم        تو بیا به شام تارم،بنگر که می فروشم

خبر ازدلم نداری،که پراز شرار مستی ست   به درون ماسفرکن،که چوخم می بجوشم

نه منم به جاه وحشمت،که غلام خاکسارم    تب عاشقی چودارم،به فغانم وخروشم