کشکول عشق

سجود ابدی
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۸
 

 

 

چنـــــانم به شــــور از نگار ودود
ز شوق دل از این همه عاشقی
ز خمّ ازل داده یک جرعه «می»
مرا کرده بر کوی خود معتــــکف
از آندم که چشمم بر آن مه فتاد
اگرطالب عشق و مستی شدی
مگو بر رقیبــــان نگاری مراســت
برو پرس و جــو کن ز عیار مست

 

که خواهم روم تا ابد در سجــــود
زنم نعــــــره بر کف ندارم حـــدود
که مســتی برآمد مرا در وجــــود
گذارم بر این انجمـــن او گشــــود
نبود آن شبی را که چشمم غنود
ببر از دل و جــــــان  دستت قیود
گزندی رســــاند به جانت حسود
که برعشق ومستی بوداو شهود