کشکول عشق

تطـــــاول
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۸
 

ما را بجـــــــز ره میخــــــــــانه ها چه کار
چون عندلیب غزلخــــــوان به اشک و آه
چندی تطاول و چنــــــــدان در این حصار
دارم شکایت از تو ، کجـــا میکنم بیان؟
ای بی قرار مست به چشمان خود بگو

 

درد و فـــــــراق و به مستی و انتظـــــــار
در آرزوی نرگس چشــــمت به نوبهــــــار
آهم به آسمان رسید وفغانم به کوهسار
صــــدها دریغ و حســــــرتم از کار روزگار
عیار بینـــــــوا به جنون کرده ای دچـــــار