کشکول عشق

خموش
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
 

 

چو نوشیدم از جام لیــــلی به نوش
چنان مست عشقــــــم ز آن نازنین
کنم مســــتی از یار و دلدار خویش
چو خواندم ز فرهاد و شیرین و کوه
مـــــرا این عنایت ز او کیــــمیاست
کنون عاشـــــقی گر تو در این دیار
بگو و بپــــرس از غلامت ز عشــق

 

دل و دیده آمد به جوش و خـــروش
که مجــــنونم و از زبانم خمـــــوش
شبانگه به مستی سحرمی فروش
شدم از شکوهش زگوش و زهوش
چو آواز و آهنـــگ و ساز ســــروش
به پیش رقیــــبان تو رازت بپـــــوش
سوالت ز عشق و ز مستی مپوش