کشکول عشق

حال مجنون
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
 

 

یار اگر رفت از این خـــانه به دربار دگر
هر چه راند ز درش تا نشود همدم ما
تیر اگر از خـــــم ابرو بزند صــــد بارم
حال مجنون که نداندبجزازلیلی مست
نام یارم مکنـــید از من دیوانه طلــــب
نغمه هاهست زساز همه خوبان باری
هرکه گفتم بکندچاره به این عشق مرا
آن قدر ناله بر آید ز سرا پرده عشـــق

 

اشک این دیده برم بر ســــر گلزار دگر
باز با یار کنــــم صحبت و دیـــــدار دگر
عهد خود نشکنم و بر ســـر پندار دگر
که بجز او نبود همــــدم و غمخوار دگر
راز ما این بود و نیست ز اســـــرار دگر
نغمه اوست خوش آید نه که از تار دگر
شرح ما برده به دیوان و به اخبـــار دگر
تا ابد هست در این سلسـله عیار دگر