کشکول عشق

کیفر عاشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٩
 

 

شــروع عشــــق باشد یک نگاهی
چو مجـــنون واله و شیدا به لیــــلی
در این وادی اگر عاشـــــق یکی شد
چــــرا کیفر بــود لایق به عاشــــق ؟
منم عاشـــــق در این دوران پیــــری
بگو بر دلبـــــــرم شـــــاید پذیـــــــرد
نگردد ناامیـــــــد از عشـــــق عیـــار
بگـــو تا یک نگـــــــه دارد به جـــــانم

 

به عمری حسرت و افسوس و آهی
بدوزی چشم و دل هــر دم به راهی
به پنـــــدار آمده ز او شــــــد گناهی
دهندش شــــیخ و مفتی بر تبــاهی
گناهم چیست جـــز روی سیــاهی
نشیــــند خار پهــــــلوی گیــــــاهی
اگر تیـــــرش زند خیــــل سپــــاهی
شــــود فخـــــر گدایی پادشـــــاهی