کشکول عشق

مشتاق آشنایی
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٤
 

کارم برســـــــیده بر گـــــدایی
با دیده و دل به گوش گیـــــرم
این دیده ز التهاب مســــــتی
شاید که ببـــیند آن مهین رخ
و اندر قفســم بدون عشقش
حاشــــــــــا که روم اگر برانـــد
بر سجده برآیم و ســــــتایش
کم سو شده چشم اشکبارم
ما را چو غریبه ای شـــــــمارد
پیوسته روم به کوه و صحـــــرا
باشد که نسیم صبحــــگاهی
خون دل ما ندید و بگذشـــــت
از خویش و ز خویشتن بریدم
شد ملــــتمس دلم دمـــــادم
کی بوده که عاشقی چو عیار

 

از بسکه صنــــم کند جدایی
گر از لب خود کـــــــند نوایی
هر لحظه نظر کند بــه جایی
می آیـد و آورد صفــــــــــایی
با عشق صــــنم کنم رهایی
هر چند بود مرا خطـــــــــایی
هرصبح وبه ظهرودر عشایی
با یک نگـــــهش دهد ضیایی
مشتاق نشــــــد به آشنایی
بر گرد گلی کنــــــم ثنـــــایی
از او خبـــــری و یا رجـــــــایی
تا بلکه دهـــــد کمـــی دوایی
در خـــــــــانه او بود بقــــــایی
باشد که کنــــــد گره گشایی
بیند ز صنم چــــــنین جفایی