کشکول عشق

آواز یار
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٦
 

همه بود آرزویم،که کنم زاو زیارت             به کنار کعبه جان،بگذارم این عبادت

سر راه هرکه آمد،زکنارآن نگارم               بنشستم وشنیدم،چه کندزاوحکایت

همه جاغزل سرودم،مه صورتش ستودم    که کندنگار شاید،به غلامش این عنایت

چوشدم پریش ومفتون،به دیارخودچومجنون   برسیدصبربه غایت،نگهم به بی نهایت

خبر آمد از نگارم،که غلام خاکسارم         تو دمی نظربه دل کن،که منم کنم صدایت

که کنی توهرچه آواز،چوگشایی ازدلت راز   ز زبان ما بر آید،همه سوز آن نوایت

دگر از دریغ بگذر ،که تو از ضمیر مایی         به امید ما گذرکن،که کنم تو را هدایت