کشکول عشق

کاروان
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۸
 

 

خوش زی نما ، که در این روزگار پست
می را بنوش و بنوشــــــان به دوستان
کم کن نکوهش دنیـــــا که لاجــــــــرم
باید که دلبــــــــــرت بگشاید گره ز کار
این کاروان به هیــــــــاهو گذر کنــــــــد
راهی دراز و خطـــــــــر بیشمار و لیک
چون ما در این مســیر خطرناک روزگار
آگه نمــــــــــــا همـــــــــــه یاران راه را

آنان خوشند که به جامی شوند مست
گر شد میسرت ز یکی هم بگیر دست
باید در این خـرابه دو روزی دخیل بست
باید ز عشق به کنارش همی نشست
هرگز نباید از غـــــم این کاروان گذشت
باید ز رهــــــــزن دون نیزه ها شکست
بودند بیشـــــــمار بلا دیـــــده از الست
ساقی و مطرب و عیـــــــار می پرست