کشکول عشق

کیفر عاشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٥
 

شروع عشـــق باشد یک نگاهی
چو مجـــنون واله و شیدا به لیلی
در این وادی اگر عاشق یکی شد
چرا کیفـــــر بود لایق به عاشق ؟
منم عاشــــق در این دوران پیری
بگو بر دلـــــــــبرم شـــــاید پذیــرد
نگردد ناامیـــــــــد از عشـــق عیار
بگـــو تا یک نگه دارد به جـــــــانم

 

به عمری حسرت و افسوس و آهی
بدوزی چشــم و دل هر دم به راهی
به پنـــــدار آمده ز او شــــــد گناهی
دهندش شـــــیخ و مفتی بر تباهی
گناهم چیست جــــــز روی سیاهی
نشــــــیند خـار پهــــــــــلوی گیاهی
اگر تیـــــرش زند خیل ســـــــــپاهی
شود فخــــــــــر گدایی پادشــــاهی