کشکول عشق

آرزوی عشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٧
 

ای صداقت پیـــشه در دنیای عشق
لطف دلبــــــــــر آنچنانــــــــم بار داد
دل گرو دادم بر این صــــــــنع خدای
در خــــــراباتم اگر هــــــر روز و شب
بوســه باران کرده ام پاهای دوست
بوی ریحان چون دهد گیـــسوی یار
گفتم از عیــــار پرسم وصف عشق

 

آرزو کــن عشـــــق با آوای عشـــــق
روز و شب کارم شده سودای عشق
قطره شـــد دل رفته در دریای عشق
باده ها خوردم من از میــنای عشق
این نمودم تا شدم شـــیدای عشق
مشک و عنبرمیشود رسوای عشق
گفت باید سـوخت در غوغای عشق