کشکول عشق

دل عاشق
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
 

 

 

بیا ساقی از می لبـــم تازه کن
مغنی بزن چنگ و نی با شعف
به فرهاد شـیرین بگو نقش وی
ز اوصاف دلبـــــر نویســــد ادیب
بگو واعظ و زاهــــــد عیب جوی
بگو آن غلام ســــــیه چـــرده را

 

کمم می مـــده باده انداز کن 
برای دل عاشــــــــق آوازه کن
به لوحی بزن زیــب دروازه کن
زگیسوی اوجلد و شـیرازه کن
دلت صیقلی و ســـرافرازه کن
که صبح آمده کم تو خمیازه کن