کشکول عشق

مشتاق مصال
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
 

 

دلبـــــــرا گر گاه و بیگـــاه آمدم
راه بندان رقیــــب دون صــــفت
حسن رویت دیده بودم در سحر
خام بودم دلبـــــرا وقت شــباب
عفو کن گر دیر شد مســتانگی
می پذیرم هرچه فرمان داشتی
چون تو را مشتاق بودم بر وصال
حکم عشقست ووفاق ودوستی
ملک و مکنت حاجت عیار نیست

 

بهــــــــر منظوری به درگاه آمدم
لاجرم شـــــــد تا ز بی راه آمدم
مســـــت در هنـــــگامه آه آمدم
تا رســـــیدم عمر پنجـــــاه آمدم
باده خواهــــــم خانه شـاه آمدم
بی پنــــاهم وقت شـــبگاه آمدم
کمـــــتر از کم چون پر کــاه آمدم
از دلم پرســــیدم آگـــــــاه آمدم
بهــــــر دیـــــدار رخ مــــــاه آمدم