کشکول عشق

بهار رستگاران
نویسنده : غلامرضا پوزش - ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
 

 

رود ایندم و زمســـــتان برسد به نوبهـــــــاران
                                                  برسد صــــــبا ز راه و خبــــــری ز گلعــــــذاران

به شکیب وصبر وطاقت که قمررسد به ظلمت 
                                                  نه همیشه شب بماند ، شب تار غمگساران

بشکوفد این درختان ، نه چنین خزان و عریان 
                                                  بچــــــــکد ز ابر باران ، برســــــد به جویبــاران

به بنفشه ای نظر کن ،که به سردی زمستان 
                                                   بدریده خاک بســــتان ، که خبر دهد به یاران

به درآ ز کنج عـــــزلت ، بنواز چنـــــگ و بربط
                                                   برسان به تشنه کامت ، می ناب میگساران

چه فسرده وعبوسی منشین به خاکبوسی
                                                   مشو از گنـــــاهکاران ، بشو از امیــــــدواران

سخنی بگو وبشنو چه خوش آن زعشق ومستی
                                                   بشکن قفس که بلبل ، برســـد به لاله زاران

بهل این کمان و خنجــــــر ، ببر آن کلاه از سر 
                                                    که خودت شـــکار گردی ، به سنان روزگاران

نه غلام سیم و زرشو نه به مردمان شررشو
                                                    برو در کنار رندان ، که شوی ز رســـــتگاران